Saturday, 31 August 2013

Artikel Terhangat - Kerancuan Bahasa (sempena kemerdekaan)


Teks     : Monalita Mansor

Artikel paling hangat di monazman@blogspot.com  -KERANCUAN BAHASA

kredit: mrs.fiza212.wordpress.com
1.0       Pengenalan

Bahasa bertindak sebagai wahana penyatuan.  Apabila manusia memahami bahasa yang dituturkan oleh manusia lain, akan wujud komunikasi yang akan merapatkan apa juga jurang ketidakfahaman mengenai sesuatu perkara.

Raminah Sabran (1993: iii) memperjelaskan bahawa bahasa adalah alat perhubungan yang penting dalam kehidupan manusia.  Penyampaian kehendak, perasaan, pendapat, pengalaman, pengetahuan, memperoleh maklumat juga memahami orang lain boleh dilakukan dengan adanya bahasa.

Bahasa Melayu sedang menghadapi cabaran dalam pelestariannya.  Terutama sekali dalam mendepani cabaran sebagai sebahagian daripada agenda peneguhan adab dan kesantunan bangsa.  Meladeni era globalisasi untuk duduk sama tinggi dan berdiri sama rendah dengan agenda pembangunan ekonomi, sains dan teknologi, kerancuan berbahasa menjadi ban yang tidak harus dipandang sebelah mata.

Kegawatan penggunaan tatabahasa, peristilahan, kosa kata, ataupun sebutan dalam penggunaan Bahasa Melayu akan merencatkan usaha pemerkasaaan Bahasa Melayu sebagai bahasa supranasional  yang dituturkan secara tuntas oleh masyarakat dunia.


2.0       Objektif

Objektif tugasan ini ialah mengumpulkan sebanyak mana maklumat yang membuktikan kerancuan Bahasa Melayu oleh murid-murid sekolah disebabkan oleh faktor-faktor seperti bahasa ibunda, bahasa dialek, bahasa asing,  juga beberapa faktor lain yang akan dibincangkan.3.0       Kaedah

Tugasan ini memanfaatkan penggunaan teknologi internet menerusi enjin carian Google juga dengan bantuan buku-buku rujukan dan majalah daripada perpustakaan.  Tidak ketinggalan juga temuramah dan pemerhatian secara rawak dengan beberapa orang murid di sekolah.


4.0       Batasan

Tugasan ini memfokuskan kerancuan Bahasa Melayu di kalangan murid-murid sekolah berasaskan sebab-sebab yang akan dibincangkan terutama kesilapan penyerapan tatabahasa, sebutan, istilah, kosa kata dan laras bahasa.

5.0       Definisi

Kamus Dewan Edisi Keempat mendefinisikan rancu bermaksud tidak teratur,  bercampur-aduk atau kacau.  Kerancuan bahasa membawa maksud keadaan penggunaan bahasa yang tidak teratur, mencampuradukkan bahasa iaitu bahasa Melayu dengan bahasa lain.

Prof. Nik Safiah Karim (1986) memberi istilah yang sinonim iaitu pencemaran bahasa.  Pencemaran bahasa adalah pelanggaran hukum-hukum bahasa yang telah dipersetujui sama ada pada peringkat sebutan, pilihan kata atau susunan frasa dan ayat.


Pada pandangan Zaaba pula, kesilapan itu ialah kerana ia menyimpang daripada penggunaan umum yang biasa dipakai.  Menurut beliau, kesilapan bukanlah pencemaran, tetapi sekadar menyimpang daripada peraturan-peraturan bahasa.  Bagaimanapun, kerancuan, kecelaruan, pencemaran, kesalahan, penyimpangan tetap mengarah kepada sesuatu yang luar daripada jalurannya dan menyalahi ketetapan.

lanjut di monazman.blogspot.com

No comments:

Post a comment

Terima Kasih Kerana Sudi Meninggalkan Komen :D

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Klik Tabung